Món educatiu

Masculinitats diverses i perspectiva de gènere

Tallers coeducatius: escoles, instituts i comunitat educativa.

Cal acompanyar als nostres infants i joves a teixir relacions basades en la igualtat, lliures d’estereotips sexistes.

Creiem que la millor eina de prevenció és la sensibilització i ho fem mitjançant aquesta oferta de tallers amb perspectiva de gènere i enfocament interseccional.

Mirada crítica

Les nostres intervencions educatives ofereixen una mirada crítica cap a les desigualtats de gènere, permetent a infants i joves adquirir eines i recursos per fer front als diferents tipus de violència, així com teixir formes de relació més sanes, justes i igualitàries.

Combatre els estereotips

Durant la infància i l’adolescència es fixen la majoria d’idees, coneixements i habilitats. A la cultura patriarcal en què vivim, infants i joves assumeixen com a propis els estereotips i violències d’una societat sexista, tret que fem alguna cosa per evitar-ho. La intervenció coeducativa és vital per prevenir aquestes desigualtats.

ÉS PER A MI?

Sents que els estereotips de gènere són presents en el joc i les interaccions entre el teu alumnat?

Al teu institut s’han passat fotos íntimes d’algú sense el seu consentiment, i no saps com actuar?

El teu grup d’alumnes utilitza paraules estranyes com “nudes”, “crush” i “onlyfans”, i t’agradaria saber què signifiquen?

El que fem

Els nostres tallers

Infància

Educació primària

  • Els estereotips de gènere condicionen com es relacionen les criatures al pati?
  • T’agradaria prevenir possibles situacions d’abús sexual infantil (ASI)?
  • Tens alumnes que pateixen discriminació per no encaixar en allò que s’espera del seu gènere?

Durant aquesta etapa les criatures aprenen i estableixen els pilars de la seva manera de relacionar-se i veure el món. Així doncs, assumeixen com a propis els estereotips i rols d’una societat sexista, tret que fem alguna cosa per evitar-ho. La intervenció coeducativa és vital per prevenir aquestes desigualtats.

Et proposem una sèrie de tallers participatius on l’alumnat d’educació primària podrà:

Incorporar les bases per viure des de la igualtat deixant de banda els estereotips de gènere.

Aprendre conceptes clau sobre la sexualitat en aquesta etapa així com prevenir possibles situacions d’abús.

Adquirir una mirada inclusiva i interseccional cap a la diversitat. 

Tallers coeducatius per a Primària

Taller 1

DESIGUALTAT

Un taller on descobrir com afecten els estereotips de gènere a la vida de l’alumnat. A través d’una metodologia participativa visibilitzarem les desigualtats quotidianes en qüestions de gènere.

Taller 2

Feminisme

Una forma adaptada, pràctica i fàcilment entenedora d’apropar el concepte “feminisme” a l’alumnat, desmuntant alhora falsos mites i creences al respecte.

Taller 3

ABUSOS/VIOLÈNCIA

L’abús sexual infantil és una violència molt invisibilitzada. Aquest és un taller preventiu on dotar d’eines els infants per detectar i fer front a aquestes situacions.

Taller 4

SEXUALITAT

La sexualitat comença molt abans de tenir relacions i cal acompanyar els infants en el coneixement del seu cos, els canvis que succeeixen, així com aprendre a validar allò que els agrada i allò que no.

Taller 5

identitats LGTBI+

Les identitats LGTBI+ ens ensenyen que el món va molt més enllà de la heteronormativitat. En aquest taller mostrem la diversitat de maneres d’estimar, sentir i relacionar-nos.


Educació secundària

Observes que el masclisme tenyeix les formes de relació entre l’alumnat del teu centre?

S’han passat fotos íntimes d’una alumna sense el seu consentiment i t’agradaria prevenir-ho de cara a situacions futures?

Vols aturar l’assetjament que pateix un noi de l’institut a causa de l’orientació sexual?

L’adolescència és una etapa pont entre la infància i l’edat adulta, en què la socialització de gènere té molta importància, ja que s’està construint la pròpia identitat. És per això que és un període essencial en què poder acompanyar amb una mirada coeducativa.

Aquesta etapa plena de canvis genera molts dubtes i incerteses a la joventut. D’una banda necessiten comptar amb persones adultes que els puguin escoltar i alhora -paradoxalment- marquen distància a la recerca de la pròpia autonomia. Cal acostar-se de manera propera i respectuosa per acompanyar la construcció de la seva identitat, el descobriment del seu cos, dels seus interessos, de la seva sexualitat, orientació i desig. 

Joves

A través dels tallers coeducatius, treballarem els objectius següents amb una perspectiva feminista i interseccional:

Qüestionar els rols de gènere i les violències que se’n deriven, incorporant nous referents igualitaris.

Educar a favor duna salut sexual i reproductiva responsable i respectuosa.

Visibilitzar la diversitat LGTBI+ mitjançant una mirada inclusiva i interseccional. 

Tallers coeducatius per a Secundària

Taller 6

STOP VIOLÈNCIA

La societat patriarcal en què hem crescut condiciona els nois per exercir violència, i les noies per acatar-la des d’un rol de submissió. Cal preguntar-nos: volem perpetuar la violència o bé transformar-la?

Taller 7

violència a internet

La violència masclista també s’ha adaptat a la nova era virtual. Aquest taller està dissenyat per prevenir riscos i identificar pràctiques sexistes en l’ús que l’alumnat fa de les XXSS com Instagram, WhatsApp o Tik Tok.

Taller 8

LLIURES D’ESTEREOTIPS

La socialització de gènere crea un concepte rígid d’home i de dona, amb rols que semblen fixos i inamovibles. Aquest taller qüestiona els estereotips clàssics de feminitat i masculinitat, promovent models més lliures i igualitaris. 

Taller 9

feminisme

Cada dia es parla més del feminisme, però… Sabem realment què és? Aquest taller resol els dubtes que l’alumnat té sobre aquest moviment per la igualtat, de vegades erròniament percebut com una amenaça o lluita de gèneres. 

Taller 10

sexualitat

Volem transmetre una visió positiva de la sexualitat i per això parlem de plaer, consentiment, límits i prevenció de riscos. Aquest taller ensenya a l’alumnat les bases d’una bona educació sexual amb perspectiva de gènere.

Taller 11

RELACIONS SANES

L’heteronormativitat i els mites de l’amor romàntic són una gàbia invisible que limita i predefineix les nostres maneres d’estimar. Aquest taller acompanya l’alumnat a identificar relacions tòxiques, posar límits i caminar cap a l’amor sa.

Taller 12

PORNO: REALITAT O FICCIÓ?

Davant de la manca d’educació sexual, el porno és el referent de la majoria d’adolescents. Cal poder parlar-ne obertament amb l’alumnat, per prevenir els riscos i les conductes sexistes associats al consum de pornografia.

Taller 13

diversitats

Aquest taller mostra la diversitat de maneres de sentir, estimar i relacionar-nos, així com capacita l’alumnat per identificar els tipus de violència que pateix el col·lectiu LGTBI+ i adquirir eines que permetin eradicar-les. 


Personal docent

Formació a mida

Perquè la coeducació sigui efectiva és important que hi hagi una coordinació i coherència a tota la comunitat educativa (alumne, centre educatiu, família). Per això, dins de les nostres propostes oferim també formacions específiques en qüestions de gènere adreçades al professorat.

Tens una demanda concreta de formació o assessorament per al teu centre educatiu?

Contacta amb nosaltres i dissenyarem una formació a mida!

Taller per a famílies

La família és una peça clau a l’educació de les criatures i joves. Cal que hi hagi coherència entre els missatges de casa i els de la resta de la comunitat educativa. Per tant, actualitzar-se en matèria de gènere i igualtat esdevé una tasca imprescindible per a tots els membres de l’entorn familiar. 

Pertanys a una AFA o una AMPA i t’agradaria rebre un assessorament, xerrada o taller sobre gènere o sexualitat?

Contacta amb nosaltres per rebre més informació!

Famílies

On som?

Barcelona – Vallès Oriental.

Més informació

info@el-taller.cat

Estem disponibles per parlar i acompanyar-te en allò que necessitis.

+34 633501908

¡Contáctanos!

Formulari web català

Transformem opressions de gènere generant processos de canvi que promouen  relacions més sanes, justes i igualitàries

Newsletter

Deixa el teu email per rebre les darreres novetats d'El Taller.

This site is registered on wpml.org as a development site.